Atrapa je telo bez hlavy, no s veľkou dušou

Už viac ako desať rokov prispievame k rozvoju autorského ochotníckeho divadla na Slovensku.

Prinášame inscenácie o súčasných témach využívajúc rôzne tvorivé postupy doplnené hudbou alebo filmom. V hrách hľadáme odpovede, spájame názory a ľudí a poznávame samých seba. Fungujeme pritom ako otvorená komunita, v ktorej súčasťou sa môže stať každý.

Okrem predstavení sa zapájame do aktivít ako Noc divadiel, Noc múzeí alebo sa zúčastňujeme na súťažiach či iných divadelných prehliadkach na Slovensku a v Českej republike.

História Atrapy

2006: Jakub Lazarčík zakladá amatérske zoskupenie AUD, ktoré v roku 2007 premiéruje Prvé predstavenie. S týmto pásmom krátkych divadelných etúd sme sa predstavili aj v Luxemburgu.

2008: Oživenie činnosti divadla s novými členmi. V DK Lúky sa začínajú prípravy novej inscenácie.

06/2009: Premiéra hudobno-pohybového predstavenia This Is Who I Chose To Be.

06/2010: Premiéra prvej celovečernej inscenácie Na verande je dobre.

11/2014: Po prvý raz sa zapájame do podujatia Noc divadiel.

01/2017: Divadlo Atrapa sa sťahuje z DK Lúky do Galérie Umelka.

02/2018: Členovia Atrapy sa zapájajú do performancie Papierovanie umelkyne Maje Štefančíkovej.

09/2018: V Galérii Umelka vzniká naša nová scéna.

11/2018: Premiéra zatiaľ najúspešnejšej inscenácie 2 hodiny navyše, s ktorou sme sa predstavili na divadelných prehliadkach na Slovensku aj v Českej republike.

09/2023: Po dlhej pauze Divadlo Atrapa začína opäť tvoriť a pripravuje novú inscenáciu Hotel Marakéš.